Φόρτιση του χάρτη...

Ξενοδοχείο στην Πορταριά

Portaria,
Πήλιο, Greece
Πώληση
Ξενοδοχεία
 • 56
 • 0
 • 1525 τμ
Απόστολος Πανιόπουλος
Απόστολος Πανιόπουλος
Επικοινωνήστε με τον μεσίτη

Περιγραφή

Πρόκειται για κτιριακό συγκρότημα δύο οικοδομών.

 • Με οικόπεδο 769 μ.τ.
 • Η μία προέκυψε από την αναστύλωση υπάρχοντος παλιού νέο-
  κλασικού
  και μετατροπή του σε τουριστικό κατάλυμα.
  Συνολική επιφάνεια
  Ε=387 μ.τ.
 • Η άλλη από την κατασκευή νέας διώροφης οικοδομής με υπό-
  γειο
  σαν προσθήκη ανεξάρτητη, για την κάλυψη αναγκών σε δωμά-
  τια και λοιπούς αναγκαίους χώρους.
  Συνολική επιφάνεια
  Ε=369 μ.τ.
 • Σε κάθε οικοδομή υπάρχει υπόγειο όπου στεγάζονται βοηθητικοί
  χώροι.
 • Η δυναμικότητα σε δωμάτια και κλίνες είναι:
  11 ∆ωμάτια εκ των οποίων:
  3 Τρίκλινα
  7 ∆ίκλινα και
  1 σουίτα με δύο χώρους.
 • Βρίσκεται στο κέντρο της Πορταριάς το γνωστό ορεινό χωρίο με
  παραδοσιακή πηλιορείτικη αρχιτεκτονική.
  Έχει διατηρήσει τον παραδοσιακό χαρακτήρα και όλοι οι χώροι από-
  πνέουν αυθεντική πηλιορείτικη ατμόσφαιρα.
  Όλα τα δωμάτια διαθέτουν
  τζάκι.

Παροχές

Χωρίς παροχές.