Φόρτιση του χάρτη...

Ακίνητο στην Ιάσωνος (Βόλος)

Volos,
Greece
Ενοικίαση
Επαγγελματικοί χώροι
  • 20
  • 0
  • 754,53 τμ
Απόστολος Πανιόπουλος
Απόστολος Πανιόπουλος
Επικοινωνήστε με τον μεσίτη

Περιγραφή

Εµβαδόν Α,Β,Γ,∆,Α = 359,20

Είναι ΑΡΤΙΟ & ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ σύµφωνα µε τις ισχύουσες
πολεοδοµικές διατάξεις.
Συντελεστής ∆όµησης: 2,1
Εφαρµογή 2,1 Χ 359,20 = 754,53 µ.τ. συνολική επιφάνεια κτιρίου
µε αυτή που µπορεί να κατασκευαστεί σε ύψος, πάνω από το ισόγειο.
Αυτό µπορεί να γίνει διατηρώντας το κέλυφος του ισογείου (τοιχοποιία
περιµετρική) και κατασκευάζοντας προσθήκη καθ ύψος.
Το υπάρχον ακίνητο είναι ισόγειο, µε φέροντα οργανισµό λίθινη
περιµετρική τοιχοποιία και για επικάλυψη έχει στέγη µε κεραµίδια.
Ο εσωτερικός χώρος του ακινήτου µπορεί να αποτελέσει ενιαίο
σύνολο.

Πλεονέκτηµα :
Πλήρη κάλυψη του οικοπέδου

Πρόταση:

Καθαρισµός των όψεων του κτιρίου από τις διάφορες προσθήκες, το ίδιο και από τα εσωτερικά χωρίσµατα προσθήκες που κατά καιρούς έγιναν για την δηµιουργία ανεξάρτητων χώρων.
Αποξήλωση της στέγης.
Έλεγχος του περιµετρικού τοίχου και ενίσχυσή του στατικά.
Με µεταλλική κατασκευή δηµιουργία χώρου στην θέση της στέγης που θα µπορεί να λειτουργεί Χειµώνα – Καλοκαίρι.
Κατασκευή νέας στέγης στα πρότυπα της προηγούµενης.
Έτσι θα δηµιουργηθεί ένας ενιαίος χώρος Ισόγειο + πατάρι + ο νέος χώρος.
Φυσικά µε την ίδια µέθοδο (µεταλλική κατασκευή) µπορεί να γίνει εξάντληση του συντελεστή δόµησης.

Παροχές

Χωρίς παροχές.